Všetky fotografie uvedené na stránke je možné vytlačiť ako kvalitný print na hrubom, matnom papieri vysokej gramáže.

Tlač fotografií prebieha na atramentovom plotri vo vysokom rozlíšení. Odporúčaný rozmer tlače je 50×70 cm s 4 cm digitálnou paspartou.
Alternatívne rozmery je možné riešiť po osobitnej dohode.

V prípade záujmu píšte na print@sparkmedia.sk

Fotografie sú originál dielom autora a právo na ich užitie je vyhradené.

© Spark Media & Marketing 2021
Autor: Štefan Šimuni / Liminal Photography

Všetky práva na užívanie sú vyhradené. Je zakázané používať fotografie na komerčné účely bez predošlého a výslovného súhlasu autora. Pri ďalšom použití je podmienkou uviesť zdroj a autora.